Cat’rina Vandersteegen

Cat'rina_corTel.: 089 863 224 | 0495 524 374  info@mercuriusdm.be

Direct marketing is een complex vak. Zo complex dat het vandaag
zo goed als onmogelijk is om zelf alle expertise in huis te hebben.
Reden waarom zowel grote ondernemingen als kmo’s een beroep
doen op Mercurius DM. En dit zowel voor punctuele acties als
voor het uitbouwen van winstgevende relaties op lange termijn.

Geen hoogdravende theorieën bij Mercurius DM. Cat’rina Vandersteegen verdiept zich
in uw product en uw markt en zet samen met u de lijnen uit. Welke strategie levert de
beste resultaten op? Heeft dit aanbod wel genoeg stopping power? Wat doen we zelf en wat besteden we beter uit? Cat’rina denkt en werkt alsof ze deel uitmaakt van uw eigen team.

Waar nodig schakelt Mercurius DM externe specialisten in. Copywriters en art directors, grafische vormgevers en fotografen, prepress- en drukwerkspecialisten, webmensen en mailhandlers, enz. Stuk voor stuk ervaren professionals, die onder leiding van Cat’rina Vandersteegen elke keer opnieuw voor de maximale respons gaan. Zowel online als offline.
En net zo goed in b-t-b als in b-t-c.

Mercurius DM

Neeroeterenstraat 43 | 3680 Maaseik (Opoeteren)
089 863 224 | 0495 524 374
info@mercuriusdm.be